سید عباس حسینی شــهــــــردار جـــدیــد نیــــشـابور شد...

سید عباس حسینی شــهــــــردار جـــدیــد نیــــشـابور شد . به گزارش خبرنگار خیام نامه از محل شورای شهر، دقایقی قبل در ساعات پایانی روز سه شنبه و در نتیجه جلسات فشرده شورای شهر نیشابور، سید عباس حسینی ...