شلیک مرگبار در خیابان کمال الملک

شلیک مرگبار در خیابان کمال الملک دو نفر به ضرب گلوله کشته شدند در یک درگیری در منزلی مسکونی در خیابان کمال الملک، که با شلیک های مرگبار یکی ازطرف های درگیر در نزاع پایان یافت، دو نفر کشته شدند. چهارش...