رودخانه دررود را نجات دهید!

شلاق سیاه بر تن «خان سفید» رودخانه دررود را نجات دهید! شاید کمتر روزی را بتوان یافت که خبر یک فاجعه زیست محیطی نظیر قطع درختان وآتش سوزی در جنگل ها وخشک شدن رودخانه ها ودریاچه ها وخطر انقراض گونه های...