شرکت خیام بتن فیروزه

با توجه به رشد روزافزون جمعیت بخصوص جمعیت شهری ، تولید بتن آماده در جهت ساخت و ساز از جمله نیاز های اساسی بوده که حجم عظیمی از منابع در جهت نیل به اهداف سازه های مقاوم بکارگیری شده تا تجدید منابع حیا...