اورژانس هوایی به زودی در نیشابور

اورژانس هوایی به زودی در نیشابور الهام صادقی/ رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور از استقرار بالگرد اورژانس هوایی در نیشابور خبر داد. محسن عظیمی نژاد از شروع خدمت رسانی بالگرد اورژانس هوایی در نیشابور در...