از دین حکومتی تا دین رحمانی

از دین حکومتی تا دین رحمانی چراییِ رویگردانی مردم اروپا از دین حکومتی بخش اول در این برگی از تاریخ جهان سعی داریم به صورت بسیار کوتاه به دلایل روی گردانی مردم اروپا طی قرون ۱۲ تا ۱۹ میلادی از دین رسم...