رویا ابراهیمی در گفتگو با خیام نامه

نقطه چین ها را واژه به واژه آه کشیدم! رویا ابراهیمی در گفتگو با خیام نامه: ناچاراً به ممیزی ها تن دادم و اقدام به چاپ کتاب کردم درود! همراهان همیشه و دوستداران کتاب… با «دیکتاتوری با چشم های قه...