سکوت تئاتر نیشابور شکست

پس از دو دهه وبا برگزیده شدن نمایش«کسی اینجا نیست» در جشنواره استانی: سکوت تئاتر نیشابور شکست نمایش کسی اینجا نیست به کارگردانی جوان خوش ذوق نیشابوری«بهزاد آقاجانی» با درو کردن جوایز جشنواره ی تئاتر ...