سید محمد خاتمی: پدرخوانده های اسلام متحجر و تروریست پرور می گویند که ج...

سید محمد خاتمی: پدرخوانده های اسلام متحجر و تروریست پرور می گویند که جمهوری بدعت است سید محمد خاتمی: ما افتخار می کنیم که انقلاب ماپیشنهادش، پیشنهاد جمهوری اسلامی بود حالا بعضی ها می گویند امام اصلا ...