سید محمد خاتمی: نگذارید دفاع مقدس و ارزش ها انحصارا در اختیار سیاست با...

سید محمد خاتمی: نگذارید دفاع مقدس و ارزش ها انحصارا در اختیار سیاست بازان قرار بگیرد پویش: سیدمحمد خاتمی در دیدار با جمعی از ایثارگران، رزمندگان و جانبازان جنگ تحمیلی و فرزندان شهدا گفت: باید از دولت...