تقدیر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از شهردار نیشابور...

تقدیر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از شهردار نیشابور مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی از مهندس زرندی شهردار نیشابور قدردانی کرد. سید سعید سرابی در نامه ای خطاب به شهردار نیشابور آو...