لغو مجوز سخنرانی حمید روحانی در دانشگاه آزاد نیشابور...

لغو مجوز سخنرانی حمید روحانی در دانشگاه آزاد نیشابور همایشی که قرار بود توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نیشابور، همزمان با ۱۳ آبان ماه، برگزار شود به دلایل نامعلومی لغو گردید. در خصوص علت لغو این برن...