نیشابور آماده بزرگداشت باشکوه روز ملی عطار...

نیشابور آماده بزرگداشت باشکوه روز ملی عطار سید باقر میرعلمدار/ روز ملی عطار نیشابوری ۲۴، ۲۵ و۲۶ فروردین ۹۴بادعوت ازوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حضور عطار شناسان ،هنرمندان و مسوولین خراسان رضوی در نیشا...

جانباز نیشابوری به خشت ها جان می دهد

جانباز نیشابوری به خشت ها جان می دهد سید باقر میرعلمدار / محمد لطفی جانباز دوران دفاع مقدس با دستان چیره دستش به آجرها جان می دهد واین هنر دیرینه وسنتی ایرانی را دراین زمان زنده کرده است. آجر‌‌تراشی ...