ساخت سیستم نیمه مکانیزه فرآوری زعفران توسط مبتکر نیشابوری...

ساخت سیستم نیمه مکانیزه فرآوری زعفران توسط مبتکر نیشابوری مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیشابور از رونمایی دستگاه های سیستم فرآوری زعفران که توسط یک مبتکر نیشابوری ابداع گردیده، خبرداده و گفت: درحال حاضر ...