عکس قدیمی دانش آموزان ومعلمین مدرسه استیجاری روستای سلیمانی درسال ۱۳۴۱...

عکس قدیمی دانش آموزان ومعلمین مدرسه استیجاری روستای سلیمانی درسال ۱۳۴۱(۵۲ سال پیش) در اردیبهشت ماه سال جاری، نخستین نکوداشت پیشکسوتان تعلیم و تربیت روستای سلیمانی سپهر با عنوان یاد یار مهربان برگزار ...