کوتاه از شهرستان

کوتاه از شهرستان میرعلمدار– آتشی مسوول نگارخانه کمال الملک گفت: نمایشگاه نقاشی «دگر زیستی»، آثار بانوی هنرمند نیشابوری « سودابه نیک منش»، تا ۱۷ آبان ۹۳ همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح و ۱۷   الی ...