روزهای خوب برای فرهنگ و هنر ابر شهر

روزهای خوب برای فرهنگ و هنر ابر شهر احسان سلیمانی – آزاده مهدیار/ ده روز گذشته عرصه فرهنگ و هنر نیشابور روزهای خوبی را پشت سر گذاشت و هنرخیزی این سرزمین رخ نمایاند تا اگر در حوزه طلاق و خودکشی و. جنا...