حوادث نیشابور

آتش در گلستان آتش سوزی در یک گل فروشی واقع در خیابان فردوسی شمالی نیشابور منجر به وروود خسارت سنگین مالی به اموال این فروشگاه شد. در پی اعلام آتش سوری در مغازه گل فروشی در خیابان فردوسی شمالی، به سام...