سقوط سه تیر چراغ برق در برخورد با پراید...

سقوط سه تیر چراغ برق در برخورد پراید با یکی از چراغ ها در پی برخورد خوردرو پراید با تیر چراغ برق در مسیر آرامگاه خیام، حد فاصل میدان تا پل زیرگذر خیام یک تیر برق آسیب دیده و کج شدن آن و افتادن کابل ه...