لزوم نظارت افکار عمومی بر شورا

به بهانه ۹ اردیبهشت سالروز تشکیل شوراهای شهر و روستا   اختصاص فصل هفتم قانون اساسی به بحث مهم چگونگی تشکیل شوراهای اسلامی در شهر و روستا که با تلاش اندیشمند والا، محمود طالقانی امکان پذیر شد؛ گا...