سرپرست فرمانداری خواستار تاسیس کارخانه مواد لبنی در فیروزه شد...

تولید سالانه ۲۵ هزار تن شیر در شهرستان فیروزه سرپرست فرمانداری خواستار تاسیس کارخانه مواد لبنی در فیروزه شد سرپرست فرمانداری فیروزه در کارگروه «آب، کشاورزی و منابع طبیعی» شهرستان فیروزه با اعلام تولی...