سریال بگم، بگم در شورای شهر نیشابور

سریال بگم، بگم در شورای شهر نیشابور در جلسه علنی شورا چه گذشت:   جلسه هفتگی شورای اسلامی شهر نیشابور با دستور جلسه بررسی لوایح کمیسیون ها آغاز شد ولی با داد و فریاد و ادبیاتی یادآور گذشته هایی ن...