سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی یک سازمان اقتصادی در نیشابور...

فرماندار نیشابور خبر داد سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی یک سازمان اقتصادی در نیشابور معاون استاندار و فرماندار نیشابور از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی سازمان اقتصادی کوثر در شهرستان نیشابور خبر د...