افتتاح بنای یاد بود شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور...

افتتاح بنای یاد بود شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور طی مراسم ویژه ای و با حضور مسئولین، استادان و کارکنان و دانشجویان بنای یادبود شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور افتتاح گردید. دک...