این شعر در کدام کتاب قیصر است؟!

درود! به کلبه کتاب خوش آمدید. گویا نسبت دادن جملات و دل نوشته های الکی به شخصیت های ادبی همچنان ادامه دارد! یکی از خلاقیت های تازه ای که همین چند وقت پیش به منصه ی ظهور رسید جمله ای بود که با اسم «ای...