ستون آزاد خیام نامه

در باب فواید مضرات اختلاط نسبت به مضرات فواید انفکاک! اینجا ستون آزاد است و شما نشریه خیام نامه را در دست گرفته اید. به قول مجریان خوش گِل و خوش صدای سیما از این که ما را برای دیدن یا همان خواندن انت...

ستون آزاد

زیرپوش و جوراب هم به لباس فرم مدارس افزوده می شود؟   اینجا ستون آزاد است و در رقابت تنگاتنگ با ستون پیام های مردمی از پرخواننده ترین ستون های نشریه است. (اسنادش هم موجود است) ما البته خودمان مشت...

ستون آزاد ۲۴۴

ماجرای کوچه ی ترانز! اینجا ستون آزاد است و صدای ما را از نشریه معلوم الحالِ خیام نامه می خوانید. این که نیمی از اهالی یک روستا در شهرداری کار می کنند که مشکلی نیست. در همین نشریه ی خودمان هم نیمی از ...

ستون آزاد

ماجرای نفوذ در محافل جدی!   به ستون آزاد خوش آمدید. این هفته صاف می رویم به سراغ آقا جمشید یاوری موسس باشگاه فوتبال آریا که اگرچه زاده ی خوزستان است اما بیست و سه چهار سالی می شود که ساکن نیشابو...