پایان پانزده سال صدر نشینی

پایان پانزده سال صدر نشینی انتخابات هیات رئیسه ی مجلس شورای اسلامی در سال آخر عمر مجلس« تمام قد سنتی نهم» برگزار شد و«نمایندگان محافظه کار مجلس» به حسین سبحانی نیا اعتماد نکردند و وی ناچار شد صندلی س...

لطفا پتک فنای آموزش و پرورش را بر ربنای فرسوده و نحیف و بلاصاحب آن نکو...

جناب آقای فانی وزیر محترم آموزش و پرورش:    لطفا پتک فنای آموزش و پرورش را بر ربنای فرسوده و نحیف و بلاصاحب آن نکوبید! در جهان غرب از دوره ی رنسانس، و در بلوک شرق از بعد از جنگ جهانی اول دانشمندان و ...

سبحانی نیا

سبحانی نیا: شوراها باید طوری نظام مند شوند که در روند کاری شهر ایجاد مشکل نکنند طرفین ایران و آمریکا علاقه مند به دست یابی به توافقی مثبت هستند احسان سلیمانی/ حسین سبحانی نیا در گفتگو با خیام نامه از...

طنز خیام نامه نگرانم! نگرانم!

نگرانم! نگرانم! همین ابتدای کار از جناب سبحانی نیا سپاس ویژه داریم برای این که رک و راست گفته اند از این که آقای مظفری فرماندار نیشابور شوند نگرانی هایی داشته اند. کاش این شفافیت را در دیگر موارد هم ...

یَک شیش دگر بگیر!(طنز خیام نامه)

همین اول کار می رویم سراغ آقای سبحانی نیا   و از ایشان می پرسیم چرا نامه ی ممنوع البیانی و ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی را در مجلس قرائت نمودند؟ اگر ایشان با این نامه موافق بودند چرا پای این نامه را ...