درخواست زیباکلام از صداوسیما: مستند «من روحانی هستم» را پخش کنید !...

درخواست زیباکلام از صداوسیما: مستند «من روحانی هستم» را پخش کنید ! صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت: فیلم من روحانی هستم، در حقیقت نشان می دهد که چگونه افراد و اشخاص که خدا را می پرستند و نماز می...

دومین نامه زیباکلام به شریعتمداری

دومین نامه زیباکلام به شریعتمداری جناب شریعتمداری، این یک خبط بزرگ است که ما به جای سبک و سنگین کردن مسائل جامعه مان و بررسی اینکه چه چیز به خیر و صلاح مملکت مان است و چه چیز به زیان آن، بیائیم ملاک ...