اعتراض می کنم پس هستم!

اعتراض می کنم پس هستم! به سلامتی روزهای ملی خیام و عطار در ابرشهر نیشابور، شهری در میان ابرهای اسطوره ای که فشرده ای است از ایران بزرگ ، به خیر و خوشی برگزار شد. اما پرسش اینجاست که آن مسئولان محترمی...