اعلام آمادگی برای۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در نیشابور...

سرود توسعه در کوچه های نیشابور اعلام آمادگی برای۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در نیشابور نخستین همایش آرمان شهر نیشابور و فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه در حالی آغاز شد که این همایش میزبان مدعوین ...