واکنش پلیس به عملکرد ماموری که سارق نقره فروشی را از پا درآورد...

رییس پلیس نیشابور از ماموری که با شلیک به سارق مسلح به سلاح سرد در بازار طلافروشان نیشابور، او را از پا در آورده بود، تقدیر کرد و با اعطای پاداش نقدی به ماموران عمل کننده در این عملیات  از همه خبرنگا...