برداشت بیش از ۱۵۰۰ تن ریواس از کوهپایه های نیشابور...

برداشت بیش از ۱۵۰۰ تن ریواس از کوهپایه های نیشابور معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور از برداشت ریواس از کوهپایه های شهرستان نیشابور خبرداد و گفت: سطح زیرکشت ریواس بارور در شهرستان نیشابور حدود ...