ریشه شناسی نام مکانهای ترکی در نیشابور...

بخش دوم دربخش اول این مقاله در شماره ۲۲۸ اشاره شد که ترکیب قومی شهرستان نیشابور در حال حاضر از اختلاط اقوام فارس ، ترک ، کرد و بلوچ تشکیل شده است وجمعا ۴۵ روستای نیشابور فعلا به زبان ترکی با لهجه های...