در روز بزرگداشت کارگر مطرح شد:

رییس اداره کار، تعاون ورفاه اجتماعی: دستمزد کارگران، کفاف زندگی آنها را نمی‌کند مروی: امیدواریم تحریم ها رفع و شرایط تسهیل شود آزاده مهدیار/ مراسم گرامیداشت روز کارگر در فرهنگسرای سیمرغ، با حضور علی ...