در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: یکی از پارکینگ های وسابل نقلیه به دلیل پاره ای ، تخلفات توسط نیروی انتظامی پلمپ گردیده است. گفتنی است که تا کنون بارها اعتراض هایی از سوی مردم در خصوص این پارکینگ ها شنیده شده...

وزیر اطلاعات دولت سابق در نیشابور

وزیر اطلاعات دولت سابق در نیشابور: از دلواپسی مان ناراحت نیستیم مردم نباید به مذاکرات امیدوار باشند حیدرمصلحی وزیر اطلاعات دولت پیشین در یادواره ۳۳شهید روستای سلیمانی سپهر ضمن عادی خواندن روند مذاکرا...