تغییر همه بخشداری ها در دستور کار هست

فرماندار در جلسه تودیع و معارفه بخشدار مرکزی نیشابور: تغییر همه بخشداری ها در دستور کار هست روستاهای ما قبل از اعتبارات نیازمند فکر و ایده هستند جلسه تودیع و معارفه بخشدار مرکزی با حضور بخشداران، دهی...