شهردار نیشابور در دفتر خیام نامه

شهردار نیشابور در دفتر خیام نامه: «خیام نامه» نشریه ای دغدغه مند با اثرگذاری اجتماعی بالا است شهردار نیشابور که به اتفاق جمعی از همکاران خود برای بزرگداشت ۱۷ مرداد و تبریک روز خبرنگار در دفتر خیام نا...

اتفاقی که در سال دو ساعت تکرار می شود

اتفاقی که در سال دو ساعت تکرار می شود: مسئولان پای صحبت خبرنگاران نشستند الهام صادقی/ درهمایشی به همت اداره فرهنگ و ارشاد و سازمان فرهنگی شهرداری به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار از خبرنگاران شهرستان ...