روابط نامرئی درارتباط دختر و پسر

  سلام دوستان خوب و مخاطبین عزیز، یکی ازبحرانهای فکری والدینی که فرزند نوجوان دارند، روابطی است که متاسفانه به دلیل پیشرفت تکنولوژی وگسترش وسایل ارتباط جمعی بین دوجنس مخالف دراین سن به وجودآمده ...