پیـکرنوشیـن شعـر نیشابـور تـشییع شد

پیـکرنوشیـن شعـر نیشابـور تـشییع شد علمدار/ پیکرنوشین شعر نیشابور زنده یاد نوشین گنجی شاعره پیشکسوت غزل‌سرا و محلی‌سرای معاصرنیشابوری و خالق رمان «خانم کوچیک» بردوش مردم فرهنگ دوست نیشابور تشییع شد. ...