مهریه جالب یک زوج جوان در نیشابور

مهریه جالب یک زوج جوان در نیشابور: ۵ جلد کتاب! درود! به کلبه کتاب خوش آمدید. لابد هفته ی گذشته در همین نشریه و در صفحه ی یک هفتم، خواندید که وزیر ارشاد، آرزو کرده بود روزی برسد که در مراسم خواستگاری ...