راهکارهای ضد سرقت برای طلافروشی ها

راهکارهای ضد سرقت برای طلافروشی های نیشابور! اگر مطلب دو شماره پیش ما را خوانده اید که در آن از قرار دادن کانکس نیروی انتظامی درست در مقابل باغ امین اسلامی و مخدوش شدن چهره ی آن جا گلایه کرده بودیم و...