آیت الله هاشمی رفسنجانی: مردم می دانند چرا به نمازجمعه نمی آیم...

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به تقاضای یکی از حاضران که مردم منتظر شنیدن خطبه های جمعه شما هستند، گفت: مردم خوب می دانند که با اندیشه اعتدال وارد مبارزه شدم، شاگردی امام راحل کردم، مسئولیت ها ...