تأکید فرمانداران نیشابور و فیروزه بر توسعه متوازن و همه جانبه دو شهرست...

  فرمانداران شهرستان های نیشابور و فیروزه بر توسعه متوازن و همه جانبه این دو شهرستان تاکید کردند. محمدحسین صالحی فرماندار فیروزه در راس هیاتی متشکل از مسئولین و معتمدین این شهرستان به دیدار دکتر...