هشدار دامپزشکی به دامداران در خصوص علائم شیوع بیماری تب برفکی...

هشدار دامپزشکی به دامداران در خصوص علائم شیوع بیماری تب برفکی به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور، با توجه به شیوع بیماری تب برفکی در شهرستان های اطراف نیشابور و همچنین وجود دو کانون این...