هشدار معاون دانشکده علوم پرشکی در خصوص برخی داروهای تقویت قوای جنسی...

هشدار معاون دانشکده علوم پرشکی در خصوص برخی داروهای تقویت قوای جنسی یک دسته داروهایی که به دلایل مختلف در جامعه ما با تقاضای زیادی روبروست، قرص های تقویت کننده قوای جنسی در آقایان است که باید مردم با...