افتتاح بنای یاد بود شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور...

افتتاح بنای یاد بود شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور طی مراسم ویژه ای و با حضور مسئولین، استادان و کارکنان و دانشجویان بنای یادبود شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور افتتاح گردید. دک...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به یکی از قطب های علمی...

دکتر جعفر سعیدی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به یکی از قطب های علمی در رشته های تحصیلات تکمیلی در شرق کشور تبدیل می شود بزودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به قطب علمی کشور در رشته های تحصیلا...