این ریش و سبیل چه معنایی دارد؟

این ریش و سبیل چه معنایی دارد؟ در دوره‌ی اول مجلس شورای ملی، در هنگام تنظیم بودجه‌ی مملکتی، چون غالباً صحبت از حقوق دربار و مقام سلطنت می‌شد اصطلاح «لیست سیویل» که یک اصطلاح فرانسوی است دائماً از دها...