رضاشاه از سقوط تا مرگ،

رضاشاه از سقوط تا مرگ، نویسنده :دکتررضا نیازمند، ناشر:حکایت قلم، ۱۳۹۱ سرگذشت رضاشاه از مرداد ماه سال ۱۳۲۰ تا زمان مرگ او در ژوهانسبورگ موضوع اصلی کتاب «رضاشاه از سقوط تا مرگ» به قلم دکتر سیدرضا نیازم...