دستگاه‌های آنژیوگرافی، لاپاراسکوپی، آندوسکوپی در راه نیشابور...

دستگاه‌های آنژیوگرافی، لاپاراسکوپی، آندوسکوپی در راه نیشابور کسب رتبه سوم کشوری در تجهیزات پزشکی دکتر محسن عظیمی‌نژاد در نشست هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی نیشابور با پزشکان متخصص جدید الورود طرح تحو...