حوادث نیشابور

واژگونی خودرو دو زورگیر حرفه ای را گرفتار کرد با تیزبینی ماموران کلانتری ۱۲شهرستان نیشابور دو زورگیر حرفه ای که پس از سرقت، خودرو آنها در یکی از محورهای فرعی واژگون شده بود شناسایی و دستگیر شدند. به ...